Pressedekning på kilometers avstand

Ved siden av den militære krigen som Israel fører i Gaza, pågår informasjonskrigen. Fra israelsk side er den et velsmurt opplegg som holder journalister på flere kilometers avstand av menneskene i Gaza.