Afrika fikk flest bistandskroner

Sytten land i Afrika delte 4,8 milliarder kroner fra det norske bistandsbudsjettet i 2006. Det utgjorde nesten 40 prosent av den tosidige (bilaterale) delen av budsjettet.