Iran innrømmer nytt anlegg for urananriking

I et brev til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) innrømmer iranske myndigheter at landet har to anlegg for anriking av uran, ikke bare ett som tidligere kjent