- Han er veldig, veldig syk nå

Tjostolv Moland har fått malaria i fengselet i Kisangani.