– AIG-bonusene høyere enn antatt

Bonusene AIG har utbetalt til sine ansatte beløper seg til 50 millioner dollar mer enn tidligere rapportert