• FOTO: CHRISTIAN LURA

Tok Obama til Bergen

Etter å ha jaktet på Barack Obama i to uker, tok Karsten Madsen ham med seg fra Minneapolis til Bergen.