— Flere og flere eksperter både i Vesten og i Russland tviler på at russerne vil intervenere militært, sier forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Ifølge enkelte rapporter skal russerne ha vurdert å gå inn i Ukraina militært, men onsdag slo president Vladimir Putin fast at russiske styrker er trukket tilbake fra grensen. Opplysningen er senere bestridt av NATO-kilder og Pentagon.

— Forsvarsminister Sergej Sjoigu sa noe lignende for noen dager siden. Jeg har ingen forklaring på hvorfor de sier at styrkene er trukket tilbake når dette ikke er tilfelle, men russerne låser seg jo litt ved å slå dette fast, sier Bukkvoll.

Han utelukker ikke at sanksjonene kan ha hatt en virkning på Putin og påpeker at en militæroperasjon i Ukraina uansett vil ha store omkostninger. Putins oppfordring til separatistene om å utsette folkeavstemningen om løsrivelse er han usikker på hvordan vil bli mottatt.

— Han har ikke kontroll over separatistene i den forstand at de tar ordre fra ham. Samtidig tolker de nok uttalelsene som et uttrykk for at de står mer alene overfor ukrainske maktapparatet, sier Bukkvoll.

Han er ikke beredt til å erklære faren for over, men mener utviklingen er positiv.

— Det kunne jo ha vært krig.