Haftar har erklært krig mot islamistene som kontrollerer de vestlige delene av Benghazi, som var arnested for opprøret som endte med at Muammar Gaddafi ble styrtet for tre år siden.

Flere enheter i Libyas regjeringshær har sluttet seg til opprørsgeneralen, og den nyvalgte regjeringen i Tripoli hevder å være hjelpeløse.

Søndagens kamper blir beskrevet som de hardeste på lenge og resulterte blant annet i at elektrisitetsforsyningen brøt sammen i deler av byen.

Haftars styrker brukte både stridsvogner og rakettkastere under angrepet, og det ble også hørt fly i lufta over byen. Angrepene var rettet mot flere av islamistenes antatte baser, men mange sivile flyktet i panikk fra områdene som kom under angrep.

Ifølge sykehuskilder er det minst tre sivile blant de drepte. (©NTB)