- Mitt liv som flyktning

Saleh Ekaidi er 13 år. Han har flyktet fra krigen i Aleppo i Syria.