Nødsignal fra russisk skip i Antarktis

En russisk fiskebåt med 32 personer om bord har sprunget lekk i Sørishavet. Store ismengder gjør det vanskelig å komme skipet til unnsetning.