— Situasjonen vil nok arte seg ulikt de forskjellige stedene, men det er klart det vil være fornuftig å holde seg borte fra store, urolige folkegrupper, sier kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen i UD.

Advarselen er direkte knyttet til de voldelige opptøyene som har brutt ut i muslimske land i Midtøsten og Nord-Afrika i protest mot filmtraileren hvor profeten Muhammed blir fornedret og islam hånet.

Blant annet er Egypt et land som tiltrekker seg mange norske turister. Tunisia er også et kjent feriested som tilbys av norske turoperatører.

Norge har ambassader flere steder hvor det er rapportert om opptøyer, blant annet i Libanon - hvor det fredag etermiddag ble meldt om minst ett dødsfall.

Ingen direkte trussel

— Erfaringsmessig er det grunn til å følge svært årvåkent med på slike situasjoner. Det har så langt ikke vært noen direkte trusler mot norske utenriksstasjoner. Vi er i kontakt med dem fortløpende og tar de sikkerhetsforholdsreglene vi mener er nødvendige, sier Elsebutangen.

Han avviser å konkretisere hva slags tiltak det er snakk om. Dersom UD endrer sine offisielle reiseråd, vil endringene bli publisert på landsider.no og på ambassadenes nettsteder.

Den norske ambassaden i Kairo advarte onsdag mot nettopp varslede demonstrasjoner fredag og ber nordmenn holde seg unna Tahrir-plassen i sentrum og gatene rundt.

— Det er meldt om tilfeller av grov trakassering og seksuelle overgrep mot kvinner i området, skriver ambassaden.

Ambassaden ber også nordmenn på Sinai-halvøya om å utvise særskilt aktsomhet, først og fremst på grunn av væpnede sammenstøt i grenseområdene mot Israel og Gaza. Men også fordi det sør på halvøya, hvor turistbyene Sharm El Sheik og Hurghada ligger, har forekommet flere bortføringer det siste året.

— Ambassaden oppfordrer derfor nordmenn som oppholder seg der om å utvise særskilt aktsomhet. Ferdsel utenfor turistområdene bør begrenses, særlig etter mørkets frembrudd og tidlig om morgenen, skriver ambassaden.

Bekymring i Afghanistan

Filmen «Innocence of Muslims» har potensial til å skape uro, bekrefter Forsvaret.

De norske styrkene i Afghanistan var denne uka blant annet i kontakt med lokale ledere, i håp om å unngå at det skulle bli voldelige demonstrasjoner etter fredagsbønnen. Det bekrefter presseoffiser Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

— Det er jo helt naturlig også å gjennomføre de tiltakene vi har hatt tidligere. Samtaler med lokale ledere er helt naturlig, i og med at vi har hatt gode erfaringer med det, sier Moen.

Forsvaret har iverksatt tiltak som skal ivareta norske soldaters liv og sikkerhet, men vil ikke gå i detaljer om hvilke tiltak.

— Det er ikke tvil om at vi er klar over faren. Filmen har et potensial til å skape uro, sier Moen.