I tre andre viktige vippestater ligger de to kandidatene så å si likt. Både i Colorado og Florida får de to lik oppslutning, henholdsvis 48-48 og 46-46.

I Virginia viser målingen at Obama leder med 47 prosent, mot Romneys 46.

Ohio regnes som den viktigste av vippestatene, og Obama ser nå ut til å rykke ifra Romney, selv om ledelsen ikke på noen måte regnes som sikker.

FÅR STØTTE: President Barack Obama fikk søndag kveld hjelp av tidligere president Bill Clinton under et valgkamparrangement i New Hampshire.
SCANPIX

Resultatet i søndagens måling er en framgang på 3 prosentpoeng fra målingen lørdag.

— Det er svært tett og jevnt, men Obama har grunn til å være optimistisk. Hvis man ser de siste dagene under ett, ser det mer komfortabelt ut for Obama-leiren, sier Julia Clark i Ipsos.

Obama og Romney innledet søndag en 48 timer lang valgmaraton innom alle vippestatene for å kapre de siste usikre velgerne.

På landsbasis viser målingen fra Ipsos at Obama har tatt ledelsen med 48 mot Romneys 47 prosent. Andre målinger viser dødt løp.

Clark påpeker at mens det ligger an til å bli helt jevnt i kampen om antallet stemmer, har Obama en sannsynlig ledelse når det kommer til antall valgmannsstemmer. Presidenten velges formelt av 538 valgmenn, der det altså er nødvendig med 270 for å vinne valget.

I år 2000 vant George W. Bush valget etter å ha blitt dømt først i Florida, mens Al Gore fikk flest stemmer på landsbasis.