Tilfellet skaper bekymring fordi villfugler kan smitte fjærfe som ender og kyllinger.

Eksperter har tidligere sagt at utbruddet av fugleinfluensa i Storbritannia, Nederland og Tyskland kan ha kommet til Europa via villfugler som har migrert fra Asia.

Gåsen som var smittet av H5N8-viruset er det første tilfellet funnet blant villfugler.

H5N8-viruset er svært dødelig for fugler, men har aldri blitt oppdaget hos mennesker — i motsetning til H5N1 som siden 2003 har tatt livet av rundt 400 personer for det meste i Asia og Midtøsten.