Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) er ifølge Genèvekonvensjonen en talsmann og vokter for krigens folkerett, og det legges derfor stor vekt på ICRCs ordbruk når volden i et land har utviklet seg til en væpnet konflikt.

Organisasjonen har tidligere klassifisert volden i Syria som en avgrenset borgerkrig mellom regimestyrker og væpnede opposisjonsgrupper i tre områder — Homs, Hama og Idlib.

Men kampene har spredd seg til andre områder, og ICRC mener konflikten da innfrir kriteriene for en borgerkrig.

— Det er en ikke-internasjonal væpnet konflikt i Syria. Ikke alle steder er berørt, men det er ikke bare begrenset til tre steder - det har også spredd seg til flere andre, heter det i uttalelsen fra ICRC.

Betegnelsen borgerkrig innebærer at folk som kommanderer eller begår angrep mot sivile, inkludert drap, tortur eller voldtekt, eller som bruker uforholdsmessig makt mot sivile områder, kan bli siktet for krigsforbrytelser - brudd på internasjonal humanitær rett.

FNs sjef for fredsbevarende operasjoner, Hervé Ladsous, har allerede stemplet den nesten 16 måneder lange konflikten i Syria som full borgerkrig. (©NTB)