EUs medlemsland er enige om et utkast til sanksjoner mot Russland, som blant annet omfatter reiseforbud og sperring av russiske midler i europeiske banker, ifølge Reuters. Nyhetsbyrået opplyser å ha fått tilgang til utkastet.

Dokumentet på sju sider beskriver tiltak som kan iverksettes hvis russiske myndigheter ikke endrer kurs på Krim og innleder samtaler for å få løst krisen i Ukraina.

Tre måneder med masseprotester i Kiev endte med at Ukrainas president i februar ble avsatt etter at nesten 100 mennesker ble drept, langt de fleste demonstranter.

Etter maktovertakelsen rykket Russland inn militært på Krim i en aksjon vestlige land har beskrevet som et klart brudd på folkeretten. Ukrainas krise har derfor ført til den verste krisen mellom øst og vest siden den kalde krigens dager.

Stemmer over utkast

Søndag blir befolkningen på Krim i en folkeavstemning spurt om de ønsker å slutte seg til Russland.

Mandag skal EUs utenriksministre stemme over utkastet. Hvis det blir vedtatt, vil dette bli første gang EU innfører sanksjoner mot Russland siden den kalde krigens slutt. Det innebærer i få fall en betydelig forverring av forholdet mellom øst og vest.

Det første punktet i utkastet omhandler reiseforbud i eller gjennom EU for personer som har en «viktig rolle i å undergrave eller true Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet».

Det neste punktet innebærer mulighet for å holde tilbake penger og andre midler som finnes i banker og finansinstitusjoner i EU, og som tilhører personer som er «ansvarlig for handlinger som undergraver Ukrainas integritet», ifølge Reuters.

Ikke militær inngripen

USA har allerede innført sanksjoner mot Russland, mens EU foreløpig har nøyd seg med å avblåse samtaler med landets myndigheter om visumlettelser.

sza6f978.jpg

Norges regjering har antydet at den kommer til å følge EUs linje i sanksjonsspørsmålet, og at Stortinget vil bli konsultert i saken.

Spenningen på Krim er intens, men Ukrainas fungerende president Oleksandr Turtsjynov varsler at landet ikke kommer til å gripe inn militært for å tvinge Russland på retrett.

— Vi kan ikke sette i verk en militær operasjon på Krim, fordi vi da vil legge vår østlige grense åpen og ubeskyttet, sier han til nyhetsbyrået AFP.

— Dessverre avviser Russland for tiden en diplomatisk løsning på konflikten. De avviser all kontakt på UD-nivå og toppnivå i regjeringen, sier han.

Omstridt folkeavstemning

Rent militært er Russland overlegen Ukraina, men en eventuell militær konflikt vil også bli svært kostbar for Russland. Selv om Vesten støtter Ukraina politisk, er enhver militær inngripen fra vest helt usannsynlig.

Både Ukrainas regjering, vestlige land, OSSE og EU mener søndagens folkeavstemning om Krims fremtidige status er ulovlig.

— Ethvert forsøk på å legitimere en folkeavstemning på Krim er i strid med den ukrainske grunnloven og folkeretten og er helt klart ulovlig, sa EU-kommisjonens president José Manuel Barroso onsdag.

Det er det sterkt pro-russiske, selvutnevnte og Russland-støttede styret på Krim som står bak folkeavstemningen.