- Bruker metoder fra Tsar-Russland

- Når Vladimir Putin annekterer territorier i naboland for å «beskytte russere», er det fortsettelsen på en tradisjon helt fra tsartiden.