Kvinne, hvit og fattig - en dødelig miks

Velvet Williams forventede levealder blir stadig kortere. Hun bor dårlig, har dårlig helse og tjener lite. Fattige, hvite amerikanske kvinner er helt akterutseilt.