Målingen, som er gjennomført av Reuters/Ipsos, viser at Obama får støtte av 49 prosent, mens Romney blir støttet av 46 prosent av de mulige velgerne.

Søndagens måling viser en økning for Obama på 1 prosentpoeng, men likevel er avstanden mellom de to presidentkandidatene innenfor målingens feilmargin på 4 prosentpoeng.

Det er derfor store muligheter for endringer i valgkampens siste dager. 15 prosent av de registrerte velgerne sier de kan endre oppfatning og stemme på en annen kandidat 6. november enn den de har oppgitt i meningsmålingen.

LEDER: Barack Obama ligger an til gjenvalg - men marginene er små.
Scanpix