I en ny rapport peker IMF på at økonomien i flere store utviklingsland er blitt dårligere, parallelt med at veksten i mange rike land ser ut til å ta seg opp.

— Alt i alt er bekymringen for en lengre periode med svak global vekst fortsatt høy, heter det i rapporten.

Den er utarbeidet i forbindelse med G20-møtet i St. Petersburg. Selv om krisen i Syria trolig vil bli hyppig diskutert på møtet, er det økonomiske spørsmål som egentlig står øverst på dagsordenen.

Tiltak mot skatteunndragelse blant multinasjonale selskaper er noe av det som skal diskuteres. Regulering av såkalte skyggebanker og de internasjonale markedene for derivater - som anslås å ha en samlet verdi av 3.800.000 milliarder kroner - vil også bli tema på møtet som begynner torsdag.

G20 består av finansministere og sentralbanksjefer fra de 20 største økonomiene i verden. Medlemmene er 19 land i tillegg til EU.