Fikk storfangst i krepsteine

Det var ikke kreps han fikk i teinen.