Nazist drepte 800 barn for å forske på dem

Dr. Heinrich Gross var en av det demokratiske Østerrikes store rettsmedisinere. I nazitiden var han lege på et psykiatrisk sykehus der han i vitenskapens navn drepte nesten 800 barn.