Flytta heim til krigen

Etter 20 fredelege år i Noreg er sorg, raseri og desperasjon vorte kvardagen for Moslih Kanaaneh. I dag går han på barrikadane utanfor Ramallah.