Ser 10 milliarder år tilbake i tid

Hubble Space Telescope har tatt bilder av universets pubertet.