Krigserklæring mot syntetisk narko

EU vil innlede en regulær klappjakt på syntetisk narkotika eller såkalte designerdrugs, som i stor stil produseres på illegale laboratorier i Europa.