Serie av hotellbranner på Mallorca

Flere hoteller på den spanske ferieøya Mallorca er de siste dagene blitt rammet av branner. I løpet av tre dager er mer enn 500 turister blitt evakuert etter branntilløp på tre ulike hoteller.