Danske innvandrerkvinner presses til ekteskap

Danske innvandrere har det travelt med å få døtrene sine gift før grensen for familiegjenforeninger heves til 24.