FN-kommisjon fordømmer Irak

FNs menneskerettskommisjon retter kraftig kritikk mot Irak for "gjennomgripende undertrykkelse" og "utbredt terror".