Skogrydding ga kaldere klima

Menneskene påvirket klimaet allerede før den industrielle revolusjonen. Rydding av skog til beiteområder kan ha bidratt til et kaldere klima.