Portforbud i Tetovo

Det makedonske innenriksdepartementet innførte søndag kveld portforbud i byen Tetovo.