EU frykter dioksiner i laks

Oppdrettslaksen kan bli det neste offeret i det store oppgjøret om matvaresikkerhet i EU.