Vil kutte torskefisket med 80 prosent

EU-kommisjonen åpner for forsiktig torskefiske i Nordsjøen også i 2003, selv om forskere har advart mot at bestanden kan kollapse om det ikke innføres full fangststopp.