Fant TNT om bord brannherjet tanker

Etterforskere har funnet spor etter sprengstoffet TNT og rester av en småbåt på dekket av supertankeren "Limburg". Funnene styrker mistanken om at tankeren ble rammet av en sabotasjeaksjon.