Private driver krig på anbud

Private selskaper tar over stadig flere av det amerikanske forsvarets oppgaver. I Irak-krigen var én av ti privat ansatt.