Verdensbanken undervurderte den palestinske krisen

Verdensbanken advarer giverland om at den økonomiske krisen til de palestinske selvstyremyndighetene er enda mer alvorlig enn tidligere antatt.