Pulver var ikke kjemiske våpen

De første testene av pulver funnet av amerikanske styrker i Irak viser at det ikke er kjemiske våpen.