Milosevic nærmer seg makten

Den moderat konservative Vojislav Kostunica forbereder en mindretallsregjering i Serbia, støttet av sosialistpartiet som fjernstyres fra Slobodan Milosevics celle i Haag.