Fengslet for å snakke fritt

Da Leyla Zana reiste seg i parlamentet den gangen i mars 1994 og talte på morsmålet sitt, ante hun neppe hvilke enorme konsekvenser det ville få.