- Irak skjøt ned amerikansk drone

Irak hevder at landets luftvern onsdag skjøt ned et førerløst amerikansk rekognoseringsfly som kom inn over landet fra Kuwait. USA benekter påstanden.