Tidsfristen ute i gisseldramaet

Tidsfristen som kidnapperne av en israelsk soldat hadde satt for frigivelse av palestinske fanger har utløpt. Kidnapperne hadde truet med å drepe Gilad Shalit, hvis ikke fangene ble satt fri.