Sør-Afrika samarbeider med Mugabes hemmelige politi

Sør-Afrika har inngått en avtale om forsvars- og etterretningssamarbeid med nabolandet Zimbabwe.