Et skritt frem for NATO

NATO er enig om å utvide operasjonen i Afghanistan, men sliter fortsatt med å komme videre i spørsmålet om hva alliansen skal gjøre for Irak.