Mot en blodig avslutning

Det er en kynisk antakelse. Men gisselaksjoner i krigen mellom Russland og Tsjetsjenia kjennetegnes ikke av at det oppnås kompromisser. Og hovedlinjen til Russlands president Vladimir Putin har vært, og er, at han ikke forhandler med terrorister, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.