Atomsmugling i kraftig vekst

Det ble i fjor og forfjor rapportert inn over 120 tilfeller av smugling av kjernefysisk materiale til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).