Mangler ved UDs registrering ga store avvik

Antallet savnede nordmenn etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia sank betraktelig etter at politiet overtok registreringen.