- Ingen utlendinger i massegraver

Regjeringen i Thailand forsikrer at det ikke finnes noen utlendinger i massegravene etter flodbølgekatastrofen.