Ambassadør Vjatsjeslav Pavlovskij ble innkalt på teppet hos Børge Brende (H) mandag formiddag, dagen etter at NATOs ambassadører ble enige om å fordømme Russlands handlinger.

— Vi står overfor en farlig situasjon i Ukraina og på Krim. Dette er en av de alvorligste hendelsene siden den kalde krigen. Overfor den russiske ambassadøren har jeg gjort det helt klart at Norge, basert på NATOs uttalelse fra i går, forventer at Russland respekterer Ukrainas suverenitet og grenser, sier Brende.

- Bryter folkeretten

Vestlige land har reagert meget sterkt på den russiske aktiviteten på den ukrainske Krim-halvøya. President Vladimir Putin fikk lørdag den russiske nasjonalforsamlingens godkjennelse til å bruke militærmakt i Ukraina.

Brende gjør det klart at bruk av militærmakt i Ukraina er et brudd på folkeretten.

— Russlands ambassadør tok dette til etterretning. Jeg tror ikke det kom som noen overraskelse. Det er selvsagt ikke dagligdags at Russlands ambassadør i Oslo blir innkalt til Utenriksdepartementet, forteller Brende.

Den russiske ambassaden opplyser til NTB at den ikke har noen kommentar til saken.

Ber om dialog

Utenriksministeren sier det påhviler Russland et stort ansvar for at folkeretten ikke brytes ytterligere og for at situasjonen ikke eskalerer.

Brende ber Russland om å svare på de ukrainske myndighetenes invitasjon til dialog. Han legger til at Norge støtter initiativet som Tysklands statsminister Angela Merkel tok overfor den russiske presidenten Vladimir Putin om det samme.

Brende opplyser at Norges reaksjoner overfor Russland ikke er knyttet til det bilaterale forholdet mellom de to landene.

— Dette handler om Russlands forhold til omverdenen, og vi har bestemt at dette skal håndteres gjennom NATO, sier han.