De 43 reservesoldatene som tilhører den prestisjefylte etterretningsavdelingen 8200, skrev i september et brev til sine overordnede der de gjorde det klart at de ikke lenger ville ta del i aksjoner mot palestinere på okkupert område.

Mandag meldte hærens radio at kommandanten i avdeling 8200 har fastslått at de 43, som omfatter både menn og kvinner, er suspendert fra tjenesten.

I brevet skrev de også at de nekter å fortsette å tjene systemet som berører rettighetene til millioner av mennesker, og de kritiserer den politiske forfølgelsen som deres etterretningsvirksomhet innebar.

Avdeling 8200 er spesialisert i cyberovervåking og har som oppgave både å spionere på arabiske naboland og Iran, i tillegg til palestinerne.

I intervjuer har flere av de suspenderte soldatene klaget over at avdelingen samler inn palestineres private informasjon, for eksempel seksuelle preferanser og helseproblemer, som de sier kan brukes til å presse folk til å bli spioner.