Serbere dømt for massevoldtekt

FNs krigsforbryterdomstol har dømt tre bosniske serbere til lange fengselsstraffer for seksuelle forbrytelser mot muslimske kvinner i Bosnia i 1992.