Åpner gamle mottak

Ikke privat innkvartering: For å skaffe de kommende flyktningene fra Kosovo bosted, vurderer Utlendingsdirektoratet (UDI) å gjenåpne en rekke av asylmottakene som var i drift da flyktningstrømmen fra Bosnia toppet seg i 1993 og 1994.