Bush søker fotfeste i Europa

Handelspolitikk, miljø og raketter står i sentrum når president George W. Bush denne uken besøker Europa før første gang. Men primært handler besøket om å bygge opp et tillitsforhold.